Kontrola a servis požiarnych zariadení

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je pripravená vykonať pre Vás kontrolu a servis požiarnych zariadení. Kontroly, opravy a servis zaisťujeme v termínoch stanovených legislatívnymi požiadavkami. Opravy, dodanie materiálu a mimoriadne služby poskytujeme podľa dohody na objednávku. V prípade stálych zákaziek v rámci zmlúv o zabezpečovaní služieb.

S cieľom zaistiť hladký priebeh vykonaných prác, sú určení odborne spôsobilí zamestnanci, zodpovedajúci za dojednaný objem činností, ktorí zaisťujú stály kontakt s odberateľom i v ďalších požiadavkách nad rámec zmluvných vzťahov. Týmto spôsobom je garantovaná adresná zodpovednosť za kvalitu vykonaných prác.

Vykonávame nasledovné činnosti :

Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov, dielenské periodické skúšky hasiacich prístrojov vrátane komplexného dielenského servisu.

  • Kontrolu, opravu a servis zariadení na dodávku vody, na hasenie požiarov vrátane tlakových skúšok požiarnych hadíc.
  • Kontroly , opravy, inštalácie požiarnych klapiek.
  •  Kontroly, opravy požiarnych dverí.
  •  Vykonávanie protipožiarnych zabezpečení prestupov káblových trás, plastových potrubí, kovových potrubí, dilatačných spár a protipožiarnych náterov káblových trás.
  •  Zabezpečenie projektovania EPS, jej kontroly a opravy.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

 

Share.

Leave A Reply