piatok, 14 júna
 • English

Servisné stredisko technických zariadení

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je pripravená vykonať pre Vás kontrolu a servis požiarnych zariadení. Kontroly, opravy a servis zaisťujeme v termínoch stanovených legislatívnymi požiadavkami. Opravy, dodanie materiálu a mimoriadne služby poskytujeme podľa dohody na objednávku. V prípade stálych zákaziek v rámci zmlúv o zabezpečovaní služieb.

S cieľom zaistiť hladký priebeh vykonaných prác, sú určení odborne spôsobilí zamestnanci, zodpovedajúci za dojednaný objem činností, ktorí zaisťujú stály kontakt s odberateľom i v ďalších požiadavkách nad rámec zmluvných vzťahov. Týmto spôsobom je garantovaná adresná zodpovednosť za kvalitu vykonaných prác.

Vykonávame nasledovné činnosti:

 • plnenie hasiacich prístrojov, dielenské periodické skúšky, vrátane komplexného dielenského servisu,
 • kalibrácia detektorov plynov,
 • distribúcia technických plynov vo fľašiach,
 • vykonávanie protipožiarnych zabezpečení prestupov káblových trás, plastových potrubí, kovových potrubí, dilatačných spár a protipožiarnych náterov káblových trás.

Vykonávame kontroly a opravy požiarnych zariadení:

 • hasiace prístroje, požiarne uzávery,
 • elektrická požiarna signalizácia – EPS,
 • zariadenia na odvod dymu – ZOD, požiarne klapky,
 • zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, vrátane tlakových skúšok požiarnych hadíc,
 • požiarne dvere.

Kontroly a skúšky prostriedkov pre práce vo výškach:

 • vizuálna kontrola,
 • kontrola funkčnosti,
 • kontrola sa vykonáva na základe Vyhlášky č.147/2013 Z.z. a STN EN 365.

Nakúpte u nás výhodne OOPP pre prácu vo výškach v predajni BOZPOSHOP na adrese Ciglianska cesta 3C, Prievidza alebo na e-shope www.bozposhop.sk

Share.

Comments are closed.