nedeľa, október 17
 • English

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä:

 • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa uplatňujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.
 • Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP.
 • Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na pracovisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich  činnosť na seba naväzuje.
 • Usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia.
 • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov.

Špecifické produkty pre staveniská

Okrem samotného výkonu koordinátora bezpečnosti Vám vieme ponúknuť našou firmou vyvinuté nástroje:

 • Systémový nástroj CSI (construction safety indicators)
 • Softvér E-boz
 • E-learningové vzdelávanie pre zamestnancov vstupujúcich na stavbu
 • Turniketový systém vstupu a výstupu zabezpečujúci evidenciu počtu ľudí na stavenisku.
 • Predaj certifikovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostných značení, predaj servis požiarnotechnických zariadení.
 • Prenosné bezpečnostné systémy

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Stiahnite si náš leták:

Referencie

Výstavba automobilových závodov: KIA Motors Slovakia, PSA PEUGEOT CITRöEN, JAGUÁR LAND ROVER, VOLKSWAGEN Slovakia.
Dostavba 3 a 4 bloku jadrovej elektrárne Mochovce, výstavba elektrárne v Berlíne, paroplynovej elektrárne v Malženiciach, v Počeradoch, výstavba kompresorovej stanice v Lakšárskej Novej Vsi a mnohé iné.

 

Share.

Comments are closed.