Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä :

  • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa uplatňujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.
  • Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP.
  • Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na pracovisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich  činnosť na seba naväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia.
  • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Koordinácia bezpečnosti

 

 

Share.

Comments are closed.