pondelok, 27 mája
  • English

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koordinácia bezpečnosti je nesmierne dôležitá činnosť z hľadiska predchádzania úrazov na stavenisku, ktoré je rizikovým pracoviskom. Stavebníctvo patrí k najrizikovejším odvetviam. Realizáciu jednotlivých prác na stavenisku je potrebné koordinovať tak, aby sa zaistila najvyššia možná miera bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Túto úlohu na stavenisku plní koordinátor bezpečnosti.

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä:

  • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa uplatňujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.
  • Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP.
  • Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na pracovisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich  činnosť na seba nadväzuje.
  • Usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia.
  • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov.

Špecifické produkty pre bezpečné staveniská

Okrem samotného výkonu koordinátora bezpečnosti Vám vieme ponúknuť našou firmou vyvinuté nástroje:

 

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Referencie z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku:

Výstavba automobilových závodov: KIA Motors Slovakia, PSA PEUGEOT CITRöEN, JAGUÁR LAND ROVER
Dostavba 3 a 4 bloku jadrovej elektrárne Mochovce, výstavba elektrárne v Berlíne, paroplynovej elektrárne v Malženiciach, v Počeradoch, výstavba kompresorovej stanice v Lakšárskej Novej Vsi a mnohé iné.

 

Share.

Comments are closed.