23.05.2019 Kurz prvej pomoci

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje kurz prvej pomoci určený pre autoškoly, zamestnancov malých, stredných ale aj veľkých podnikov, pre zamestnancov úradov, bánk a iných inštitúcií, ktorých zamestnávateľ je v zmysle § 8 Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný pravidelne školiť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci.

Na kurze naučíme Vašich zamestnancov potrebné znalosti a zručnosti pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch na pracovisku.

Dátum: 23.05.2019

Čas: od 9:00 hod.

Miesto: BOZPO, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava

Prihlášku na kurz si môžte stiahnuť tu  

 

Školitel: Ivana Pösová, Mobil: 0905 699 789, Email: ivana.posova@boz.sk

Share.

Comments are closed.