NEMECKO

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zahraničné aktivity BOZPO – NEMECKO

Názov projektu: SGS Berlín

Miesto projektu: Berlín

Trvanie projektu: od 08/2018 – prebieha

  


Názov projektu: REPLACEMENT OF ACETYLENE PRODUCTION FUER BASF

Účel výstavby: Výstavba novej acetylénovej stanice v rafinérii BASF (chemický priemysel) a k tomu prislúchajúci nový potrubný most o dĺžke 250 metrov

Stavebník (investor): BASF Ludwigshafen am Rhein

Miesto projektu: Ludwigshafen am Rhein (BRD)

Trvanie projektu (v mesiacoch): od 09/2016 – prebieha

Naša pozícia: Koordinátor bezpečnosti, EHS Technik pre firmu Rohrer-Impera, s.r.o. Bratislava, ktorá robí zákazku pre firmu Hertel Leipzig.

Celkový pohľad na rafinériu BASF, Ludwigshafen am Rhein na ľavom brehu rieky Rýn


Miesto konania : Nemecko, Dϋsseldorf, 2015
Termín konania : 27.10. – 30.10.2015
Účastníci : Ing. Donič, Ing. Doničová, Ing. Ležovičová, p. Pekár
V dňoch od 27.10. – 30.10.2015 sme sa zúčastnili v nemeckom Dϋsseldorfe, medzinárodnej výstavy výrobcov osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pod názvom „A+A 2015″ V 12-tich pavilónoch sa ukázalo viac ako 3000 výrobcov a vystavovateľov z celého sveta. Miesto konania
 : Nemecko, Dϋsseldorf, 2013

Termín konania : 5.11. – 8.11.2013
Účastníci : Ing. Donič, Ing. Doničová, Ing. Ležovičová, p. Pekár
Untitled-7 98ea2V dňoch od 5.11. – 8.11.2013 sa uskutočnila v nemeckom Dϋsseldorfe, medzinárodná výstava výrobcov osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pod názvom „A+A 2013″ V 10-tich pavilónoch sa ukázalo viac ako 3000 výrobcov a vystavovateľov z celého sveta.
Pričom bolo možné vidieť novinky, nové trendy a nové špeciálne upravené materiály pre výrobu OOPP. Medzi špičku patria ultraľahké materiály v kombinácii s kovmi alebo tkaninami. Ale nedali sa zahanbiť ani výrobcovia obuvi či rukavíc, alebo okuliarov. Určite boli zaujímavé hlavne ukážky moderných druhov hasenia, alebo ukážky rôznych výučbových trenažérov a modelov. Ženy určite potešila módna prehliadka pracovných odevov na rok 2014.
duseldorf b631f

Názov projektu / akcie: účasť na Valnom zhromaždení ISHCCO (INTERNATIONAL SAFETY AND HEALTH CONSTRUCTION CO-ORDINATORS ORGANIZATION – Medzinárodná organizácia koordinátorov bezpečnosti na staveniskách). 
Na valnom zhromaždení sa zúčastnili zástupcovia nasledujúcich členských štátov – Veľká Británia, Belgicko, Nemecko, Luxembursko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Švajčiarsko a Francúzsko. Prístupovými krajinami boli Slovensko, Česká rep., Dánsko, Cyprus a Turecko.
Zadávateľ : IHSCCO
Miesto projektu: Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
Trvanie projektu (v mesiacoch): 23.-24.3.2013
Počet pracovníkov: za BOZPO, s.r.o. 2 pracovníci
Výkon zaisťovaný BOZPO, s.r.o. : účasť odborníkov zo spol. BOZPO , s.r.o. s aktívnou prezentáciou k členstvu medzinárodnej organizácií ISHCCO k zastupovaniu občianskeho združenia koordinátorov BOZP a zastupovaniu Slovenskej republiky
BOZP Nemecko


Dϋsseldorf 2011

V termíne od 18.11.2011 – 21.11.2011 sa v Nemeckom meste Dϋsseldorf uskutočnila medzinárodná výstava výrobcov OOPP pod názvom „A+A 2011″ V 10-tich pavilónoch sa ukázalo cca 3000 výrobcov a vystavovateľov z celého sveta. Pričom bolo možné vidieť nové Trendy a nové špeciálne upravené materiály pre výrobu OOPP. Medzi špičku patria ultraľahké materiály v kombinácii s kovmi alebo tkaninami.
V 10 pavilónoch sa tlačili vedľa seba vystavovatelia z celého sveta, pričom medzi najviac zastúpené krajiny patrili : Nemecko, Čína, Taiwan, India, USA, Francúzsko, Poľsko atď….
Termín : 18 – 21.11.2011
Miesto : Dϋsseldorf, Nemecko
Účastníci : Balušinská, Ležovičová
vcvc    
Share.

Comments are closed.