nedeľa, august 9
  • English

NEZABUDNITE na oznamovanie kategórie práce 2 do 15. januára 2020!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jednou z povinnosti zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS).

§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie z hľadiska zdravotného rizika; oznamujú sa údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Nemáte zabezpečenú PZS a potrebujete Posudok o riziku? Kontaktujte nás a my Vám všetko zabezpečíme. 

Ak zamestnávateľ nemá vypracovaný posudok o riziku a nepozná kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík, môže si vybrať pracovnú zdravotnú službu, ktorá mu posúdenie zdravotného rizika, teda písomný posudok o riziku s kategorizáciou prác vypracuje.

Zamestnávateľ má povinnosť aktualizovať posúdenie zdravotných rizík s kategorizáciou prác pravidelne, každých 18 mesiacov, alebo pri podstatnej zmene pracovných podmienok (napr. zavedenie nových pracovných postupov).

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie práce 2, ktorý je možné vyplniť priamo z internetovej stránky Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo zo stránky slovensko.sk (kde je aktualizovaný formulár za rok 2019 dostupný od 09.12.2019).

 

Share.

Comments are closed.