pondelok, 27 mája
  • English

Ambulancia pracovného lekárstva v Bratislave

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vážení klienti,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.01.2023 sme otvorili novú ambulanciu preventívneho pracovného lekárstva v Bratislave na Krížnej ul. 48, na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 
Termíny a presné časy lekárskej preventívnej prehliadky pre Vašich zamestnancov môžete objednávať :

Ordinačné hodiny v ambulancii: každý deň od 7:00 do 14:30 hod. 
 
 
Lekárska preventívna prehliadka: vstupná, periodická, výstupná, mimoriadna, preventívna u zamestnancov, ktorí nevykonávali prácu zo zdravotných dôvodov viac ako šesť mesiacov, kategórie prác 1-4, všetky faktory pracovného prostredia
 
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti napr.: práca v noci, vedenie motorových vozidiel sk. 1 a 2, práca so zobrazovacími jednotkami viac ako 4 hod. denne nepretržite, epidemiologicky závažná činnosť – zdravotný preukaz, zváranie, práca s bremenami, práca vo výškach a ďalšie
 
LPP v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z .z. napr.: obsluha, oprava kotlov I až V triedy, obsluha mobilného žeriavu, pohyblivej pracovnej plošiny, viazač bremien, obsluha motorových vozíkov – VZV, práce vo výške 1,5 m a viac nad povrchom zeme, obsluha stavebných, poľnohospodárskych, lesníckych strojov a zariadení a ďalšie

Výhody: 

  • v jednom dni, na jednom mieste komplexná lekárska prehliadka aj s odbornými vyšetreniami
  • objednanie na presný čas
  • poskytnutie tlačiva: Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • u nás sa dohovoríte anglicky, francúzsky, rusky, ukrajinsky.

 

Ordinačné hodiny v ambulancii: každý deň od 7:00 do 15:00 hod. 

LEKÁRSKA PREVENTÍVNA PREHLIADKA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV AJ PRE SAMOPLATCOV:

Lekárska preventívna prehliadka: vstupná, periodická, výstupná, mimoriadna, preventívna u zamestnancov, ktorí nevykonávali prácu zo zdravotných dôvodov viac ako šesť mesiacov, kategórie prác 1-4, všetky faktory pracovného prostredia

LPP pre vodičov pre skupiny 1 a 2 (skupina  1  – AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T, skupina  2  – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, vodiči taxislužby…)   – komplexné lekárske prehliadky s odbornými vyšetreniami, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, zabezpečenie vyšetrenia na psychickú spôsobilosť vodiča….

LPP pred nástupom do zamestnania – vstupné lekárske prehliadky pre administratívu, školstvo, obchod, hotely ….aj do zahraničia

LPP k absolvovaniu školenia – obsluha motorových vozíkov – VZV, obsluha mobilného žeriavu , elektrotechnik, lešenár, zváranie, obsluha žeriavu, plošiny, stavebných a poľnohospodárskych strojov, obsluha, oprava kotlov I až V triedy….

LPP k epidemiologicky závažnej činnosti – vystavenie zdravotného preukazu

LPP pre práce vo výškach  – komplexné lekárske prehliadky pre osoby pracujúce vo výškach,  práce vo výške 1,5 m a viac nad povrchom zeme pomocou horolezeckej a speleologickej techniky (stavebníctvo, oprava komínov, upratovanie…)

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti napr.: práca v noci, práca so zobrazovacími jednotkami viac ako 4 hod. denne nepretržite, epidemiologicky závažná činnosť – zdravotný preukaz, zváranie, práca s bremenami…

Fotopletyzmografia s chladovým testom s EKG vyšetrením – vyšetrenie pulzovej krivky na prstoch oboch rúk pred a po zrealizovaní chladového testu: 51€.

Fotopletyzmografia s chladovým testom s EKG vyšetrením – vyšetrenie pulzovej krivky na prstoch oboch rúk a nôh pred a po zrealizovaní chladového testu: 89€. 

Termíny a presné časy vyšetrení môžete objednávať :

  1. mailom na adrese: ambulancia@boz.sk alebo monika.haraksimova@boz.sk
  2. telefonicky na čísle +421 905 599 635.

Ordinačné hodiny v ambulancii: každý deň od 7:00 do 14:30 hod. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 905 599 635.

 
Budova BOZPO sa nachádza na adrese: Krížna 48, Bratislava (bývalá budova Unicredit banky)


Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 905 599 635.
 

Share.

Comments are closed.