O nás

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (tiež len bezpečnosť práce a BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie a je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti tak zamestnancov ako i verejnosti.
Spoločnosť BOZPO vznikla v roku 2003 ako nástupca fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1996 hlavne malým a stredným podnikom pôsobiacim na regionálnej úrovni. Cenné a praktické skúsenosti boli získané praxou pred týmto obdobím a to v oblasti bezpečnosti banského a stavebného priemyslu ako i praxou v štátnom odbornom dozore a inšpekcii práce.
Postupne sa naša spoločnosť vyprofilovala z regionálnej úrovne a v súčasnosti poskytujeme služby hlavne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia po celom území SR a na požiadanie aj v ČR, podnikom a organizáciám bez rozdielu veľkosti, čo do počtu zamestnancov a druhu zamerania činností objednávateľa. 
Preferovanými oblasťami je automobilový priemysel a stavebníctvo, kde naša spoločnosť poskytuje zmluvný outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najväčším spoločnostiam pôsobiacim v Európskej únii a na Slovensku.
Náš špecializovaný outscourcing preventívnych a ochranných služieb preberá v plnej miere na seba zmluvnú a obchodnú zodpovednosť za služby. Jednou z jeho najväčších devíz je šetrenie ľudskými zdrojmi v nadväznosti na kvalitu a efektivitu.
Jednou z našich zásad je snaha o dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu. Flexibilita a ochota účasti pri riešení vzniknutých problémov u klienta je samozrejmosťou bez rozdielu jeho veľkosti, či samotnej závažnosti problému.

V súčasnosti zamestnávame 200 zamestnancov a z toho 90 v profesii bezpečnostný a autorizovaný bezpečnostný technik. Tento tím je aktuálne doplnený ďalším potrebným počtom externých dodávateľov, čím sa radíme medzi najväčšiu spoločnosť zabezpečujúcu BOZP dodávateľským spôsobom. 

 NIEKTORÍ Z NAŠICH PARTNEROV:

Share.

Leave A Reply