piatok, 14 júna
  • English

Obchodné podmienky a GDPR

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

1. Objednávka

Objednávka od  odberateľa je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá momentom záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje telefonické alebo e-mailové potvrdenie objednávky. Od tohto momentu vznikajú medzi predávajúcim a objednávateľom vzájomné práva a povinnosti. 

2. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania objednávky po záväznom potvrdení objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže dosiahnuť výšku až 50% z celkovej ceny objednaného tovaru.

3. Storno objednávky zo strany predávajúceho

K zrušeniu objednávky z našej strany môže dôjsť v prípade, že objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje o kupujúcom, nedostupnosť kupujúceho, atď.). K zrušeniu objednávky môže dôjsť aj v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade stornovania objednávky budeme kupujúceho kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo plnú kúpnu sumu, bude mu táto čiastka vrátená do 5-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

V súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy nás kupujúci musí kontaktovať v tomto termíne. Je potrebné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu alebo adresu, kde budú peniaze vrátené. Ak kupujúci tovar už obdržal, zašle nám ho späť na našu adresu (vrátený tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý alebo poškodený, musí byť kompletný vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď. a zaslaný s dokladom o kúpe). Tovar musí byť poslaný doporučene a poistený. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú kupujúcemu vrátené peniaze poukážkou alebo prevodom na účet najneskôr do 5-tich pracovných dní po vrátení tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 

5. Dodacie podmienky

Dodávka objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne, maximálne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, môže sa dodacia lehota predĺžiť. O predĺžení dodacej lehoty kupujúceho informujeme. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie a záručný list.

6. Doprava

Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa vopred zvoleného spôsobu. – Osobný odber – uskutočňuje sa v sídle našej prevádzky. Za tovar môže kupujúci zaplatiť pri prevzatí. Osobné odbery sú zdarma. – Kuriérska a špedičná doprava – tovar by mal byť kupujúcemu doručený do 48 hodín na adresu, ktorú udal v objednávke. Platí sa väčšinou na dobierku, ak nebolo inak dohodnuté vopred. Dodanie je zabezpečené špedičnou firmou. Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie dodaného tovaru v neporušenom obale je nutné okamžite nahlásiť. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované. Doprava je hradená zákazníkom. – Doprava Slovenskou poštou – tovar bude zákazníkovi doručený do 5 pracovných dní. Dodanie je zaisťované Slovenskou poštou. Ťažšie zásielky nie je možné dodať týmto spôsobom. Doprava je hradená zákazníkom. 

7. Zodpovednosť za vady tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.

8. Reklamácia a záruka

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci ani jej súčastí spôsobené používaním. V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

9. Postup pri reklamácii

Pri uplatňovaní reklamácie treba dodržať následný postup: Zaslať e-mail alebo list na našu adresu, v ktorom bude uvedený typ výrobku, výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Kupujúci zašle tovar na našu adresu spolu s popisom závady, záručným listom a doklade o kúpe. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa). 

10. Ochrana osobných dát

Dáta našich zákazníkov chránime pred zneužitím a zaručujeme, že nikdy neposkytneme kontaktné informácie a údaje o nákupoch tretiemu subjektu. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.

Dňa 25.05.2018 začalo na Slovensku platiť Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Aktualizovali sme preto naše zásady spracovania osobných údajov. Zásady spracovania osobných údajov si  môžete prečítať tu.

 

Na našich stránkach využívame remarketingové nástroje, ktoré umožňujú osloviť návštevníkov, ktorí už v minulosti navštívili naše stránky, a zobraziť im relevantné reklamy pri prehliadaní webu alebo vyhľadávaní v službe Google. Je to možné vďaka tzv. súborom cookie.

Ako používa spoločnosť google súbory cookie.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.Súbory cookie pomáhajú zefektívňovať inzerciu. 

Mnoho webových stránok, napríklad spravodajské webové stránky a blogy, patria medzi partnerov spoločnosti Google a zobrazujú svojim návštevníkom reklamy. Práve vďaka súborom cookie nevidíte stále tie isté reklamy, ale vidíte relevantné reklamy na základe predchádzajúcich stránok, ktoré ste navštívili. 

Zrušiť používanie súborov cookie spoločnosti Google môžete, keď navštívite stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám

 

Share.

Comments are closed.