pondelok, 27 marca
  • English

05.10.2021 – 06.10.2021 – Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava pre prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje :

Odbornú prípravu / aktualizačnú odbornú prípravu pre prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov

Termín : 05.10.2021 – 06.10.2021 so začiatkom o 8:30 hod.  

Miesto školenia : BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Cieľová skupina pre odbornú prípravu: pre uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na prácu v oblasti DDD v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia v platnom znení, pre osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (DDD) v rámci aktualizácie odborných vedomostí.

Cieľová skupina pre aktualizačnú odbornú prípravu: osobám s odbornou spôsobilosťou na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v rámci povinnej aktualizácie vedomostí minimálne 1 x za 5 rokov; pre osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (DDD).

Prihláška na stiahnutie v PDF

Kontakt na školiteľa: 

Mgr. Eva Oršulová

Verejný Zdravotník
Pracovná zdravotna služba
mobil: +421 948 313 118
email: eva.orsulova@boz.sk

Share.

Comments are closed.