Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä : Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a…

AKTUALITY
Slovensko trápia jarné požiare

So slnkom prichádzajú aj požiare Jarné obdobie na Slovensku je už od nepamäti spojené s vypaľovaním suchej trávy a rôznych porastov. Je to jednoducho ďalší tzv.…

1 2 3 4 59