Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečí služby požiarnej bezpečnosti stavieb.

Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť BOZPO zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov.…

1 2 3 4 56