Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä : Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a…

AKTUALITY Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti ochrany životného prostredia.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OTÁZKA: Kedy sa Vás týka povinnosť vypracovať evidenciu odpadov za rok 2018? ODPOVEĎ: Ak Vám vo firme vznikol akýkoľvek odpad (obaly z papiera a plastov, oleje, žiarivky,…

1 2 3 4 58