Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečí služby požiarnej bezpečnosti stavieb.

Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť BOZPO zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov.…

AKTUALITY
Železný hasič 2018

V sobotu 22.9.2018 sme sa ako sponzor zúčastnili súťaže dobrovoľných hasičov – Železný hasič 2018. Druhý ročník súťaže sa konal na Bojnickom námestí za účasti dobrovoľných…

AKTUALITY
Prvá pomoc pri popáleninách

Popálenina vzniká pôsobením tepla, elektrického prúdu a horúcich látok tuhého, tekutého aj plynného skupenstva na kožu a povrchové sliznice.Môžu spôsobiť poškodenie tkaniva v rozličnom rozsahu. Ako…

1 2 3 4 52