Ukážka požiarneho zariadenia.

Požiarne zariadenia

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je pripravená vykonať pre Vás kontrolu a servis požiarnych zariadení. Kontroly, opravy a servis zaisťujeme v termínoch stanovených legislatívnymi požiadavkami. Opravy, dodanie materiálu a mimoriadne služby poskytujeme…

1 2 3 4 5 56