Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje službu v súvislosti s prevenciou a ochranou pred výbuchom

Prevencia a ochrana pred výbuchom

Rozsah: a) posudzovanie rizika výbuchu, b) vypracovanie písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom, c) spracovanie prevádzkového poriadku pre výbušné prostredie, d) spracovanie pokynov na prácu pre výbušné prostredie, e) audit…

1 2 3 4 5 65