Partnerstvo a členstvo

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAPSR) je dobrovoľné združenie právnických osôb pôsobiacich v oblastiach výskum, vývoj a predaj motorových vozidiel, dovoz motorových vozidiel a obchodovanie s nimi, príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre automobilový priemysel a ďalšie.
Web: www.zapsr.sk


Zväz stavebných podnikateľov Slovenska  je nezávislé, dobrovoľné, nepolitické a záujmové združenie podnikateľských subjektov v oblasti stavebnej výroby.
Web: www.zsps.skSlovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia vyvíjajúca činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraniční.
Web: web.sopk.skAsociácia priemyselných zväzov je nepolitickou a mimovládnou organizáciou výrobných priemyselných zväzov založenou na demokratických princípoch, ktorej úlohou je definovanie,  podporovanie, presadzovanie a ochrana spoločných záujmov svojich členov s cieľom dosiahnuť vhodné a stabilné podnikateľské a zamestnávateľské prostredie na území Slovenskej republiky.
Web: www.asociaciapz.skSpoločná vízia: bezpečnosť práce na stavenisku.
Spoločná vízia je profesijné zoskupenie právnických a fyzických osôb, ktoré združuje snaha o zvýšenie bezpečnosti na stavenisku.  
Web: www.spolocnavizia.sk


asocia.jpg
Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
Asociácia odborníkov pre oblasť bezpečnosti práce a ochrany pre požiarmi
Web: www.asociaciabozp.sk


ZAHRANIČNÍ PARTNERI PRE ČINNOSŤ V ČR:
 
Společná vize

„Společná vize : bezpečnost práce na staveništi“
Profesijné zoskupenie pre vytvorenie štandardu bezpečnosti práce na stavenisku.
Web: www.spolecnavize.cz

Share.

Leave A Reply