nedeľa, november 17
  • English

Poslanie, vízia, zdieľané hodnoty

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Poslanie
Poslaním spoločnosti BOZPO je poskytovať kvalitné služby spoločnostiam na akomkoľvek stupni vývoja. Držíme sa zásady, že úspech každej služby závisí od toho, akú hodnotu prinesie svojmu objednávateľovi.

Vízia
Víziou spoločnosti BOZPO je do 5 rokov pôsobiť v oblasti preventívnych a ochranných služieb aj v ostatných členských štátoch európskej únie a stať sa uznávanou značkou.

Zdieľané hodnoty
Všetci zamestnanci sa musia cítiť súčasne ako zákazníci a dodávatelia a každý musí pracovať tak, aby všetci zákazníci boli spokojní.
Preto zdieľame nasledovné hodnoty :

  • princípy slušnosti a pozitívny postoj, etické chovanie,
  • profesionalita, odbornosť a neustály udržateľný rozvoj,
  • profesijné skúsenosti a referencie,
  • individuálny prístup k zákazníkovi a rešpektovanie aktuálnych potrieb,
  • obojstranne výhodná spolupráca.

 

Share.

Leave A Reply