nedeľa, apríl 11
  • English

BOZPO predstavuje BTS – bezpečnostnotechnickú službu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. vám prostredníctvom pútavého videa predstavuje bezpečnostnotechnickú službu (BTS).

 

Máte záujem o služby BTS? Kontaktujte nás:

Ing. Ľuboš Svítok – Vedúci oddelenia BTS

Mobil: +421 918 363 882, Email: lubos.svitok@boz.sk


Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je na trhu viac ako 25 rokov a hlavnou výhodou je profesionálny prístup, kvalita poskytovaných služieb, odbornosť tímu a komplexnosť služieb v rámci celého Slovenska a Česka.

Disponujeme tímom odborných zamestnancov, s príslušným osvedčením na výkon činností vo všetkých oblastiach bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

Našou úlohou je starostlivosť o zmluvných klientov v plnom rozsahu, medzi ktoré patrí najmä:

– školenie zamestnancov z bezpečnosti pri práci, – požiarnej ochrany, – civilnej ochrany,

– poradenstvo pri preprave a manipulácií nebezpečných vecí ADR,

– školenie manažmentu v riadení BOZP v podniku,

– profesionálne vyhodnotenie analýzy rizík na pracovisku prostredníctvom vlastnej aplikácie,

– spracovanie zákonnej, doplnkovej ale aj nadštandardnej dokumentácie,

– poradenstvo v daných oblastiach,

– výmena informácií pri výkonoch prostredníctvom vlastného softwéru,

– priama kooperácia klienta s prideleným technikom, – výkon dychových skúšok určeným meradlom,

– individuálny prístup k riešeným úlohám a otázkam zo strany klienta či konzultácie a priama kooperácia pri kontrolách štátnych orgánov.

 

Share.

Comments are closed.