pondelok, 26 februára
  • English

Prevencia a ochrana pred výbuchom

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rozsah:

a) posudzovanie rizika výbuchu,
b) vypracovanie písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom,
c) spracovanie prevádzkového poriadku pre výbušné prostredie,
d) spracovanie pokynov na prácu pre výbušné prostredie,
e) audit prevádzok so zameraním na plnenie legislatívnych požiadaviek prevencie a ochrany pred výbuchom,
f) určenie preventívnych a ochranných opatrení,
g) oboznamovanie a informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť v prevencii a ochrane pred výbuchom,
h) koordinácia na pracoviskách s výbušným prostredím.

Vyhodnotenie oblasti ohrozenia okolo objektu
V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 533/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov – podklad pre „plán ochrany“:   
i) analýza technológie prevádzky a zariadení,
j) posúdenia rizikových častí,
k) určenia možných zdrojov úniku,
l) výber modelového úniku,
m) určenie predpokladaného najzávažnejšieho vplyvu na okolie,
n) grafické zakreslenie oblasti ohrozenia v mape,
o) zhodnotenie účinných ochranných opatrení pri dodržaní zásad BOZP a OPP,
p) návrh ochranných opatrení (zhodnotenie účinných ochranných opatrení pri dodržaní zásad BOZP a OPP).

V prípade záujme nás kontaktujte.

Share.

Comments are closed.