pondelok, 27 mája
  • English

Projekt – Vzdelávaj sa s nami

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prehľad školení zrealizovaných a plánovaných do 31.7.2021:

  • Stavebný zákon v praxi 

– plne zrealizovaných 16 školení 

– 80 účastníkov

  • Koordinácia BOZP na stavenisku – povinnosti, právomoci a praktické rady 

– zrealizovaných 14 školení (zostávajú ešte 2 školenia)

– 70 účastníkov

  • Životné prostredie – legislatíva a zavedenie systému v podniku 

– zrealizovaných 9 školení (zostáva ešte 7 školení)

– 45 účastníkov

  • Ochrana zdravia zamestnancov vo vzťahu k práci 

– 5 školení (zostáva ešte 11 školení)

– 25 účastníkov

  • Pracovno-právne vzťahy – legislatíva a prax 

– 2 školenia (zostáva ešte 14 školení)

– 10 účastníkov

Tento projekt je podporený z ESF www.esf.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.gov.sk

 

Share.

Comments are closed.