Slovensko trápia jarné požiare

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

So slnkom prichádzajú aj požiare

Jarné obdobie na Slovensku je už od nepamäti spojené s vypaľovaním suchej trávy a rôznych porastov. Je to jednoducho ďalší tzv. „národný šport“. Ale čo to robí s prírodným bohatstvom, živočíchmi, ovzduším a celkovo so životným prostredím, to arogantných „vypaľovačov“ netrápi. Trápi to jedine uvedomelých ľudí, hasičov, ochrancov prírody a všetkých, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú.

Hasiči každoročne zasahujú a likvidujú množstvo požiarov, ktoré vznikli jarným vypaľovaním suchej trávy. V okrese Poprad to bolo v minulom roku až 57 požiarov a rok predtým 51.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti upozornilo, že teplejšie marcové počasie prináša okrem slnka aj zvýšený výskyt požiarov. Vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Slovenskí hasiči počas tohto obdobia veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. 

Pre porovnanie, v roku 2018 zaznamenali hasiči 980 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom vypaľovania trávy a suchých porastov. “Vypaľovanie trávy a suchých porastov najviac potrápilo hasičov v roku 2012, kedy museli zasahovať pri 4735 takýchto udalostiach, pričom len v marci bolo zaznamenaných takmer 3000 požiarov,” opísali každoročný problém hasiči.

Hrozba vysokej pokuty

Spôsobenie požiaru je porušením právnych predpisov a môže byť kvalifikované ako priestupok alebo až trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode napáchať. Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou – vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií pre všetkých prísne zakázané! Pri porušení povinností fyzických osôb, citovaných v zákone sú hasiči oprávnení postupovať voči priestupcovi v súlade s § 61 spomínaného zákona a uložiť sankciu v prípade priestupku až do výšky 331 €. Právnickým osobám hrozí pokuta do výšky 16 596 €.

Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné, ale aj nebezpečné. Nie sú zriedkavé prípady, kedy ľudia doplatia na svoje neuvážené konanie tým, čo im je najdrahšie, svojím zdravím či životom. A čo robiť v prípade, keď spozorujete akýkoľvek požiar alebo jeho príznaky? Snažit sa ho uhasiť a ak to nie je možné, volať hasičov na t. č. 150.

 

Zdroj: www.topky.sk ; Roman Adamjak, Noviny Poprad 

Share.

Comments are closed.