piatok, 14 júna
  • English

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. sa podieľa na budovaní efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom Macedónsku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava privítala na svojej pôde zahraničnú delegáciu s množstvom odborníkov v oblasti pracovného lekárska z Inštitútu pracovného lekárstva Srbska „Dr. Dragomir Karajovič ( Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“) a Inštitútu pracovného lekárstva Severného Macedónska, Skopje (JZU Institut za medicina na trudot na Republika Severna Makedonija – Skopje).

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok v rámci projektu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky riešila projekt: Budovanie efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom Macedónsku a našu spoločnosť navštívili za účelom spoznania činnosti pracovných zdravotných služieb v Slovenskej republike, výkonu a realizácie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťah k práci a aplikácie v praxi.

Vážime si oslovenie našej spoločnosti a oceníme prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Share.

Comments are closed.