ŠVÉDSKO

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zahraničné aktivity BOZPO – ŠVÉDSKO

Názov projektu: SYRA 4
Účel výstavby: Výstavba nového výrobného bloku (chemický priemysel)
Stavebník (investor): YARA
Generálny zhotoviteľ: CASALE Projekt
Miesto projektu: Köping (Švédsko)
Trvanie projektu v mesiacoch: od 07/2015 – 11/2017- prebieha
Počet pracovníkov: 800
Naša pozícia: Koordinátor bezpečnosti, Manažér povolení na práce


Názov projektu / akcie:

účasť na projekte „Aplikácia dobrej praxe v EÚ„ v spolupráci s o.z. SPOLOČNÁ VÍZIA, spol. SKANSKA, a.s., a spol. BOZPO, s.r.o., na základe ktorého sa konala za účastí zástupcov inšpekcie práce SR a ČR a odborníkov zo švédskej strany prehliadka pracovísk spoločnosti SKANSKA (stanica metra a depo NORSBORG a autobusová stanica FREDRIKSTAL v Štokholme) spojená s odbornými workshopmi k problematike BOZP na stavbách
Zadávateľ : obč. združenie BT, ABT a koordinátorov BOZP : SPOLOČNÁ VÍZIA
Miesto projektu: Stokholm, Švédsko
Trvanie projektu (v mesiacoch): 1. – 4. 10.2013
Počet pracovníkov: za BOZPO, s.r.o. 2 pracovníci
Výkon zaisťovaný BOZPO, s.r.o. : účasť odborníkov zo spol. BOZPO, s.r.o.
2 1
0  
Share.

Comments are closed.