Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vlády, odborári aj zamestnávatelia upozorňujú v týchto dňoch na dôležitosť bezpečnosti na pracoviskách. 28. apríl je Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Mottom aktuálneho ročníka je “Zdravie a bezpečnosť – jadro budúcej práce”. Národný inšpektorát práce vykonáva v rámci svetového dňa mimoriadne previerky.

Na Slovensku sa podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v minulom roku nevrátilo z práce 38 ľudí. Ďalších 69 má po úraze trvalé následky. Spolu zaznamenali 8973 registrovaných pracovných úrazov. “Aj napriek nižším počtom úrazov v porovnaní s rokom 2017 je to stále veľmi veľa. Musí byť našou výzvou dosiahnuť taký stav, aby moji kolegovia na Národnom inšpektoráte práce nemali čo šetriť a riešiť z hľadiska pracovných úrazov, aby sa vôbec nemuseli zaoberať smrteľnými úrazmi. Vyzývam preto aj zamestnávateľov, aby vytvárali bezpečné pracovné podmienky a zamestnancov, aby rešpektovali pokyny nadriadených a boli opatrní,” vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD).

Minister zdôraznil dôležitosť prevencie, najmä u zamestnávateľov s vyššou úrazovosťou. „Netreba zabúdať ani na celoživotné vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby sa eliminoval aj ich prípadný podiel na vzniku pracovných úrazov,“ doplnil Richter. Národný inšpektorát práce podľa hovorkyne rezortu Veroniky Husárovej organizuje počas celého roka aktivity zamerané na poradenstvo, osvetu a kontrolu v oblasti BOZP.

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pripadajúci na 28. apríla, sa stal začiatkom série podujatí a aktivít organizovaných na celom svete počas celého roku 2019. Ako zdôraznila ILO (International Labour organization – Medzinárodná organizácia práce)  na svojej webovej stránke, témou týchto podujatí budú bezpečnosť, zdravie a budúcnosť práce. 

ILO zverejní svetovú správu, v ktorej zhodnotí 100 rokov venovaných záchrane životov a podpore bezpečného a zdravého prostredia na pracoviskách. Ambíciou správy je pripomenúť si vývoj bezpečnosti a zdravia pri práci od obdobia založenia ILO v roku 1919 doteraz s tým, že vyzdvihne najdôležitejšie etapy, ktoré poznačili a ovplyvnili spôsob, akým ILO prispela k bezpečnosti a zdraviu pri práci. Na to, aby diskusie mali väčšiu hĺbku, ILO predstaví 33 dokumentov od popredných členov svetovej komunity zaoberajúcej sa bezpečnosťou pri práci, posolstvá a svedectvá ktorých zvýraznia rôzne aspekty a prax v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci, ako aj budúcnosť práce. 

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa slávi od roku 2003 na podnet ILO. Tá sústavne zdôrazňuje potrebu predchádzať úrazom a chorobám z povolania formou sociálneho dialógu a rokovaní tripartity.

Zdroj: www.24hod.sk, www.teraz.sk

Share.

Comments are closed.