Browsing: SLUŽBY

BOZPO SLUŽBY
Elearning – online vzdelávanie

Elearning je najbezpečnejší spôsob školenia BOZP počas pandémie koronavírusu. Nemusíte nikam cestovať, stačí Vám počítač a prístup na internet. Kedykoľvek a kdekoľvek. Vzdelávajte sa u dodávateľa roka…

BOZPO SLUŽBY Oprávnené školiace stredisko BOZPO
Oprávnené školiace stredisko

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je oprávnenou organizáciou MPSVaR SR a NIP na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Školiace stredisko vykonáva…

BOZPO SLUŽBY Koordinácia bezpečnosti na stavenisku
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä: Uplatňovanie všeobecných…

BOZPO SLUŽBY bozpo prievidza ambulancia pracovneho lekarstva pzs
Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č.: OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007. Máte záujem o služby PZS? Kontaktujte nás: Bc. Mgr.…

BOZPO SLUŽBY Akreditované laboratórium merania
Akreditované laboratórium meraní

Laboratórium bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v roku 2011 získala od Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS osvedčenie o akreditácii č. S – 310,…

BOZPO SLUŽBY Požiarna bezpečnosť stavieb
Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť BOZPO zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti civilnej ochrany, rovnako aj prostriedky na jej zabezpečenie napríklad plynové masky
Civilná ochrana

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., pre Vás zabezpečí služby v oblasti civilnej ochrany. Prvoradým cieľom civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje služby bezpečnostného poradcu adr
Bezpečnostný poradca ADR

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám ponúka služby bezpečnostného poradcu ADR Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných…

1 2