Technik požiarnej ochrany

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Základná odborná príprava TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY (TPO)

Odborná príprava je realizovaná na základe udelenej akreditácie MVSR č. 8/2017. Prebieha v 3-týždňových sústredeniach. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany vydáva príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

Rozsah: 120 hodín

Kurz prebieha v týždenných sústredeniach

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu. Z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov sa môže termín otvorenia odbornej prípravy posúvať.

Podmienka: Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 3  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Možnosť absolvovať kurz cez Úrad práce prostredníctvom projektu REPAS+ 

Aktualizačná odborná príprava Technikov požiarnej ochrany

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na : Aktualizačnú odbornú prípravu Technikov požiarnej ochrany

Termín: 02.02. – 05.02.2021

Čas: 8:00 hod.

Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Share.

Comments are closed.