TURECKO

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zahraničné aktivity BOZPO – TURECKO

Účasť na XIX svetovom kongrese o BOZP v Istanbule.
Miesto konania: Kongresové centrum Halič, Istanbul, Turecko
Dátum: 11-15 septembra 2011
XIX svetový kongres o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je najväčšie stretnutie odborníkov, zdravia a bezpečnosti v histórii Kongresov. Svetový kongres sa koná raz za 3 roky a nadväzuje na závery z posledného zasadnutia, ktoré sa konalo v Soule.
Súčasťou Svetového kongresu bol aj Medzinárodný multimediálny a filmový festival a Výstava výrobcov OOPP a predstaviteľov organizácií a služieb v oblasti bezpečnosti práce a prevencie.
Počas slávnostného zahájenia Faruk Celik, minister práce a sociálnych vecí z Tureckej republiky, privítal zhromaždenie a vyjadril vďačnosť za hosting XIX kongresu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Istanbule.
Svetový kongres zhromaždil 5.400 účastníkov z viac ako 140 krajín. Spoločne ho organizovala Medzinárodná organizácia práce (ILO) a Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia (ISSA), spoločne s Ministerstvom práce a sociálneho zabezpečenia, v Istanbule v Turecku, 11-15 septembra 2011.
Na kongrese sa zúčastnili 3 pracovníci spoločnosti BOZPO, s.r.o.
tur tur1
tur2  
Share.

Comments are closed.