VEĽKÁ BRITÁNIA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zahraničné aktivity BOZPO – VEĽKÁ BRITÁNIA

Názov projektu / akcie:
V dňoch od 7.3. – 8.3.2014 sme sa zúčastnili Valného zhromaždenie ISHCCO (INTERNATIONAL SAFETY AND HEALTH CONSTRUCTION CO-ORDINATORS ORGANIZATION – Medzinárodná organizácia koordinátorov bezpečnosti na staveniskách), ktorého členom za Slovenskú Republiku je BOZPO.
Informácie o činnosti združenia je možné pozrieť na http://www.ishcco.org/
Zadávateľ : ISHCCO
Miesto projektu: Birmingham, Veľká Británia
Trvanie projektu (v mesiacoch): 7. – 8. 3.2014
Počet pracovníkov: za BOZPO, s.r.o. 3 pracovníci

Výkon zaisťovaný BOZPO, s.r.o. : účasť odborníkov zo spol. BOZPO , s.r.o.

ISHCCO Birmingham

 


Názov projektu / akcie:
účasť na tridsiatom piatom zasadnutí technickej skupiny stopäťdesiat (TC 150), v rámci Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) s návrhom na predstavenie návrhu európskej normy EN pojednávajúcej o základných požiadavkách na kvalifikáciu obsluhy motorových vozíkov
Zadávateľ : SÚTN Slovensko
Miesto projektu: Birmingham, Veľká Británia
Trvanie projektu (v mesiacoch): 18.2.2013, trvá
Počet pracovníkov: za BOZPO, s.r.o. 2 pracovníci
Výkon zaisťovaný BOZPO, s.r.o. : účasť odborníkov zo spol. BOZPO , s.r.o.
Výkon zaisťovaný BOZPO, s.r.o.
Share.

Comments are closed.