pondelok, 27 mája
  • English

Verejné obstarávania

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
  1.  Dodanie IKT

           Výzva na predkladanie cenových ponúk (dokument na stiahnutie TU)

           Návrh na plnenie kritérií (dokument na stiahnutie TU)

          Zmluva dodanie IKT (dokument na stiahnutie TU)

     2.  Reklamná kampaň na podporu odborného vzdelávania

            Výzva na predkladanie cenových ponúk (dokument na stiahnutie TU)

     3.  Oznámenie o prijatí objednávky – fotoaparát

           Oznámenie o prijatí objednávky – fotoaparát (dokument na stiahnutie TU)

    4. Tlač študijných materiálov a informačných letákov

         Objednávka (dokument na stiahnutie TU)

     5.  Reklamná kampaň na podporu odborného vzdelávania

            Výzva na predloženie cenových ponúk (dokument na stiahnutie TU)

Zmluva (dokument na stiahnutie TU)

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Share.

Comments are closed.