piatok, 14 júna
  • English

Výchova a vzdelávanie pre banskú činnosť

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. vlastní oprávnenie vydané podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom. Vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v našej spoločnosti zabezpečujú kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami.

 

Share.

Leave A Reply