piatok, 14 júna
  • English

Zrušenie izolácie osôb pozitívnych na COVID-19

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2/2023 V. v. sa s účinnosťou od 20. marca 2023 zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, nariadené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 33/2022 V. v..

Počnúc dňom 20. marca 2023 teda osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 nie sú povinné

  • izolovať sa v domácom prostredí po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia a 
  • po ukončení izolácie mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 a dodržiavať hygienu rúk,

ak povinnosť izolácie vyplývala z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 33/2022 V. v..

Taktiež sa ruší povinnosť karantény v domácom prostredí pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak táto povinnosť vyplývala z právnej úpravy účinnej do 19. marca 2023. Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2/2023 V. v. sa zároveň zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 33/2022 V. v..

Zdroj – Národný inšpektorát práce

Share.

Comments are closed.