pondelok, 15 júla
  • English

17.03.2023 – Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Odbornú prípravu / aktualizačnú odbornú prípravu pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami. 

Termín: 17.03.2023 o 8:30 hod.

Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza (online školenie)

Prihláška na prípravu v PDF

Cieľová skupina: organizácie, firmy, resp. osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov.

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková
Vedúca oddelenia PZS
mobil: +421 918 805 871
andrea.gasparikova@boz.sk

Share.

Comments are closed.