pondelok, 15 júla
  • English

Bezpečnostný poradca ADR

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám ponúka služby bezpečnostného poradcu ADR
Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

Kto môže byť bezpečnostný poradca ?

  • osoba vymenovaná na túto funkciu,
  • vedúci organizácie, alebo osoba poverená ďalšími úlohami v organizácii,
  • osoba, ktorá nie je priamo v organizácii zamestnaná, ak je schopná vykonávať povinnosti poradcu.Počet bezpečnostných poradcov v jednej organizácii závisí od organizačného členenia, zamerania a množstva činností týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí. Na požiadanie príslušného orgánu alebo organizácie ním poverenej, musí každá dotknutá organizácia oznámiť svojho bezpečnostného poradcu.
Share.

Comments are closed.