Bezpečnostnotechnická služba ukážka pracovníka vykonávajúceho prácu v oblasti bozp

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie…

AKTUALITY
Bezpečnostné nožnice Martor

Ostrie nožníc nie je zošikmené, ale rovné. Tým sa znižuje riziko porezania. Zaoblené konce nožníc tiež prispievajú k vyššej bezpečnosti. Podrobné informácie nájdete po kliknutí na…

AKTUALITY
BOZPO, s.r.o. je členom Vision Zero

Naša spoločnosť BOZPO, s.r.o. sa stala členom a podporovateľom kampane Vision Zero. Všetky spoločnosti podporujúce túto celosvetovú kampaň majú snahu vnútorne aplikovať 7 zlatých pravidiel (7…