Bezpečnostnotechnická služba ukážka pracovníka vykonávajúceho prácu v oblasti bozp

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie…

AKTUALITY
Video INCOBOZ 2018

V dňoch 16. – 18. mája 2018 sa v Bojniciach uskutočnil už 6. ročník medzinárodnej konferencie BOZP INCOBOZ 2018. Konferencie sa zúčastnilo mnoho odborníkov z oblasti…

AKTUALITY
Ako správne resuscitovať

Vedeli ste, že pri resuscitácii je veľmi dôležité stláčať hrudník kontinuálne bez prerušenia a prečo? Pozrite si nasledujúce video, ktoré prakticky demonštruje, čo sa pri masáži…