Bezpečnostnotechnická služba

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov…

AKTUALITY Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti ochrany životného prostredia.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OTÁZKA: Kedy sa Vás týka povinnosť vypracovať evidenciu odpadov za rok 2018? ODPOVEĎ: Ak Vám vo firme vznikol akýkoľvek odpad (obaly z papiera a plastov, oleje, žiarivky,…

1 2 3 57