Pracovná zdravotná služba

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č. : OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007. 

Náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby :

– Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci – vstupné, výstupné,
   periodické, mimoriadne a následné.
– Vykonávame odborné vyšetrenia k výkonu lekárskej preventívnej prehliadky
   vo vzťahu k práci, perimetrické scriningové vyšetrenie – statickým počítačovým 
   perimetrom, EKG, scriningovu audiometriu, spirometrické vyšetrenie, chladové 
   testy podľa Rejska.
– Vykonávame Fotopletyzmografické vyšetrenie na objednanie aj na základe indikácie
   lekára na priamu platbu.
– Zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík.
– Dohľad nad pracovným prostredím.
– Školenie zamestnancov na rizikových pracoviskách.
– Odborné poradenstvo a pomoc.
– Zabezpečovanie dohľadu a poradenstva pri projektovaní a výstavbe sociálnych zariadení a
   zariadení na osobnú hygienu.
– Zabezpečenie školení z poskytovania prvej pomoci.
– Pravidelné rozbory príčin vzniku pracovných úrazov v súvislosti s prácou a pracovným prostredím. 
– Konzultačné služby.
– Kvalitný tím zdravotníckych odborníkov po celom území SR.
Pracovná zdravotná služba BOZPO, s.r.o. Vám ponúka možnosť organizovania odborných seminárov a prednášok v spolupráci so zdravotnými pracovníkmi – špecialistami pre požadované druhy činností.
 
 
Share.

Leave A Reply