Pracovná zdravotná služba

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č. : OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007. 

Náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby :

 • Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci – vstupné, výstupné,
     periodické, mimoriadne a následné.
 • Vykonávame odborné vyšetrenia k výkonu lekárskej preventívnej prehliadky
     vo vzťahu k práci, perimetrické scriningové vyšetrenie – statickým počítačovým 
     perimetrom, EKG, scriningovu audiometriu, spirometrické vyšetrenie, chladové 
     testy podľa Rejska.
 • Vykonávame Fotopletyzmografické vyšetrenie na objednanie aj na základe indikácie
     lekára na priamu platbu.
 • Zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík.
 • Dohľad nad pracovným prostredím.
 •  Školenie zamestnancov na rizikových pracoviskách.
 • Odborné poradenstvo a pomoc.
 •  Zabezpečovanie dohľadu a poradenstva pri projektovaní a výstavbe sociálnych zariadení a
     zariadení na osobnú hygienu.
 •  Zabezpečenie školení z poskytovania prvej pomoci.
 • Pravidelné rozbory príčin vzniku pracovných úrazov v súvislosti s prácou a pracovným prostredím. 
 •  Konzultačné služby.
 • Kvalitný tím zdravotníckych odborníkov po celom území SR.
Pracovná zdravotná služba BOZPO, s.r.o. Vám ponúka možnosť organizovania odborných seminárov a prednášok v spolupráci so zdravotnými pracovníkmi – špecialistami pre požadované druhy činností.
 
       
 
Share.

Leave A Reply