nedeľa, november 17
 • English

Ochrana životného prostredia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. pre Vás zabezpečí služby z oblasti ochrany životného prostredia (OŽP).

Odpadové hospodárstvo:
vypracovanie havarijného plánu na nakladanie s odpadom
vypracovanie evidencie odpadov

 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 •  riešenie problematiky vyhradených výrobkov
 • spracovanie a predkladanie príslušných ohlásení v oblasti OH na základe predložených podkladov
 •  zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
 • školenie OH

Vodné hospodárstvo:

 • plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd
 •  vypracovanie prevádzkových poriadkov
 •  spracovanie hlásenia o odbere a vypúšťaní odpadových vôd 
 • plán revízii, údržby a kontrol zariadení
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
  školenie VH

Ovzdušie:

 • preskúmanie a zaradenie zdroja znečistenia ovzdušia
 • spracovanie žiadosti k povoleniu zriadenia a užívania zdroja znečistenia ovzdušia
 • spracovanie žiadosti návrhu výpočtu emisií zdroja znečistenia ovzdušia
 • vypracovanie výpočtu znečistenia ovzdušia
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 • spracovanie prevádzkovej evidencie
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Share.

Leave A Reply