pondelok, 15 júla
 • English

Nadštandardné lekárske preventívne prehliadky

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Cieľom nadštandardných lekárskych preventívnych prehliadok je zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu klienta a odhad rizika chronických ochorení. Vieme Vám zabezpečiť kombináciu vyšetrení podľa individuálnych požiadaviek.

Poskytujeme odborné konzultácie s interným lekárom s 20 ročnou praxou v spolupráci s ďalšími špecialistami.

Obsah nadštandardnej LPP:

 • Odborná konzultácia
 • Krv / cholesterol, LDL, HDL, TAG, sodík, draslík, chloridy, CRP, hsCRP, KO+dif…../
 • Moč chemicky
 • EKG (Elektrokardiografia) – záznamenáva elektrickú aktivitu srdca, umožňuje lokalizovať postihnutie a určiť rozsah postihnutia srdca
 • Spirometria – je meranie objemu pľúc, poukazuje na aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest
 • Vizus + perimeter – meranie zrakovej ostrosti + hodnotenie stavu a funkčných zmien zorného poľa
 • Audiometria – je vyšetrenie sluchu
 • Chladový test – diagnostikuje sa ním alergia na chlad
 • Fotopletyzmografia – Táto metóda slúži na vyšetrenie priechodnosti ciev, na odhalenie cievnej vady (upchatie ciev), na odhalenie porúch srdcového rytmu (arytmia) a na vyšetrenie vegetatívneho nervového systému

Cena: 195,00 € 

Doplnkové vyšetrenia:

 • Vyšetrenie krvi podľa individuálnych požiadaviek so zhodnotením
 • Sonografia krčných ciev
 • 24 hodinové vyšetrenie tlaku krvi podľa Holtera
 • Vyšetrenie stolice na skryté krvácanie v prevencii rakoviny čreva

Ušetrite množstvo času stráveného u viacerých doktorov a príďte na vyšetrenie k nám kde Vám spravíme komplet vyšetrenie trvajúce približne 1 hodinu. 

                    

Odborné konzultácie poskytuje MUDr. Dana Vavricová, lekár v odbore služby zdravia pri práci, so špecializáciou na vnútorné lekárstvo a certifikátom abdominálna sonografia u dospelých.

Opýtajte sa čokoľvek ohľadne Vášho zdravotného stavu, nadštandardné LPP sú priestorom na zodpovedanie Vašich otázok v súvislosti s Vašim zdravotným stavom.

Adresa: BOZPO, s.r.o. Ambulancia pracovného lekárstva, Šumperská ulica č. 44, Prievidza

email: ambulancia@boz.sk
tel. č.: +421 948 143 049
web: www.boz.sk

Share.

Comments are closed.